Flyktningene inntar byen

25 prosent av alle flyktninger og innvandrere i Norge bor i Oslo. Av befolkningen for øvrig bor kun 10 prosent i Oslo. Innvandrerne drar i hovedsak rett til de store byene der arbeidsplassene finnes. Etter et introduksjonsprogram på 3 år, flytter også de fleste flyktninger fra kommunen de ble plassert i til de store byene. Flyktningebølgen vi nå opplever kommer dermed til å gjøre boligmangelen i Oslo stadig mer prekær. Forsterket boligmangel I 2015 økte befolkningen i Oslo med vel […]

Skrevet av:Roger Bjørnstad